Skip to content

Onze klanten

De opdrachtgevers van Cascade zijn bijna allemaal bedrijven en organisaties waarbij identiteit en imago praktisch samenvallen
met hun aanbod of activiteiten.
Bij het noemen van hun naam, voel je als het ware hun maatschappelijke status en bijbehorende verantwoordelijkheid. 

Of het nu om een dienstverlenende onderneming gaat of om een maatschappelijke organisatie, de besluiten die zij nemen en het beleid dat zij voeren, hebben altijd consequenties die mensen raken, en die dan ook terug slaan op henzelf, hun positie en imago, op de waardering die ze krijgen en de reputatie die ze verdienen. 

Wij winden er geen doekjes om: onze opdrachtgevers zijn stuk voor stuk bedrijven en organisaties met een bepaalde verantwoordelijkheid en bijbehorend gezag. Ze opereren in een omgeving en krachtenveld waar niets vanzelfsprekend is, en waar alles kritisch wordt gevolgd en bekeken. Vanwege deze kwetsbaarheid vinden wij het ook normaal, zelfs wenselijk, dat ze ook kritisch zijn op ons, op onze ideeën en adviezen, onze voorstellen en oplossingen. Want als klanten zich echt verdiepen in hun identiteit en corporate aanzien, kunnen wij daar het beste vorm aan geven. En ontstaat een cultuur die iedereen binnen en buiten de onderneming of organisatie meeneemt in de droom -al is het maar voor even- waarmee het allemaal begon.

Opdrachtgevers NL

Opdrachtgevers BE

Share