Skip to content

Jaarverslagen

Ieder jaar opnieuw ontwerpen wij weer een flink aantal jaarverslagen. In elk van die jaarverslagen wordt een actueel beeld van onze opdrachtgevers gegeven. Voor accountants en controllers wordt dat beeld vooral bepaald door de cijfers. Maar er zijn ook andere lezers, die veel meer geïnteresseerd zijn in de toekomstplannen en ambities of in zaken als milieu en duurzaamheid. Vooral dat laatste is een maatschappelijk gegeven waar geen bedrijf of organisatie nog omheen kan.

Jaarverslagen maken is een specialisme van Cascade. Toen wij begonnen heette het nog documentation design. Later met de intrede van de computer werd deze expertise information en interaction design genoemd. Maar hoe je het ook noemt, en ongeacht of het om offline of online informatie-overdracht gaat, de belangrijkste vraag is nog altijd: ‘Hoe maak ik complexe informatie toegankelijk en begrijpelijk voor een brede groep van stakeholders en andere geïnteresseerden?’ Met als onderliggende vraag: ‘Hoe krijg ik mensen überhaupt zo ver om een jaarverslag ook echt te gaan lezen?’ 

Corbion mockup digitaal jaarverslag
Corbion company highlights
Corbion response to COVID
Corbion value creation model - Cascade
Corbion team - Cascade

Corbion: een klassiek jaarverslag anno 2020

Corbion, voorheen CSM, is een Nederlands wereldwijd opererend voedingsconcern, opgericht in 1919, dat is voortgekomen uit de bietsuikerindustrie en dat aanvankelijk bekend werd om zijn bakkerijproducten. In 2013 werd CSM financieel en operationeel gereorganiseerd en werd de naam veranderd in Corbion, wereldmarktleider op het gebied van melkzuur en afgeleiden daarvan. Melkzuur speelt een belangrijke rol in fermentatieprocessen voor het langdurig behoud van voedsel. Als zodanig behoren de gezondheid van mensen en onze planeet tot het centrale gedachtegoed van Corbion. Dit moet in alle communicatie tot uiting komen, ook in de jaarverslagen.

Het jaarverslag 2020, gemaakt met de software van f19 Digital Reporting uit Eindhoven volgens het door AFM verplicht gestelde ESEF of XBRL format, is een voorbeeld van website-integrated reporting en is in PDF-printed versie vooral gericht op gebruikersgemak door de lezers, in het geval van Corbion vooral financiele en andere professionele lezers. Voor de omslag kiest Corbion altijd een actueel thema. De geleidelijk van blauw naar rood verkleurende strepen op de cover van het jaarverslag 2020 geven de tussen 1850 en 2017 langzaam oplopende gemiddelde wereldwijde temperatuur aan. In het jaarverslag wordt via medewerkers testimonials aandacht besteed aan de wereldwijde coronapandemie.

Bijzondere vormgevingselementen zijn de pagina’s met company highlights en het waardecreatiemodel van Corbion. Voor een volledig beeld kunt u het jaarverslag zelf inzien op de site van Corbion onder Investor Relations.

Inmiddels is er heel veel veranderd. Gedrukte jaarverslagen zijn zeldzaam. Praktisch alles gebeurt nu online, multichannel, interactief en continu. Vanuit één bron kan elke gebruiker op elk gewenst moment van de dag of nacht de voor hem of haar relevante informatie in hapklare brokken samenstellen en opslaan of afdrukken. Uiteraard zijn nog niet alle bedrijven en organisaties zover, en voor een groot aantal zal het misschien ook niet nodig zijn, maar zeker voor de grotere beursgenoteerde ondernemingen en publieke organisaties is dit nu al actueel.

Ordina-mockup_desktop
Ordina-mockup_desktop
Ordina scores -Cascade-Pagina

Ordina blinkt uit in helderheid

Ordina NV is een dienstverlener op het gebied van Consulting en ICT. Het bedrijf bedenkt, bouwt en beheert oplossingen voor de automatisering van bedrijfsprocessen en ICT. Met een omzet van € 344,9 miljoen en 2559 medewerkers behoort Ordina tot de grotere spelers in de Benelux.

Het jaarverslag over 2019 was het eerste jaarverslag dat Cascade voor Ordina mocht maken (na een gewonnen competitie). De wens van Ordina was een verslag dat hun organisatie, strategie en maatschappelijke bijdrage “op een goede manier presenteert in een aantrekkelijk en toegankelijk format”. Daarnaast moest het verslag voldoen aan: de transparantiebenchmark, GRI standaard, en aan het nieuwe format van de RTS voor een ESEF -ook wel XBRL genoemd- van de ESMA. Met behulp van onze ‘eigen’ tools InDesign en InCopy is Cascade daar uitstekend in geslaagd.

Met het jaarverslag 2020 wilde Ordina vooral duidelijk maken dat bij Ordina de mens centraal staat. Daarnaast was de wens dat hun focus op digitale transformatie en verbinding de visuele rode draad door het verslag moest worden. Het resultaat is een jaarverslag dat uitblinkt in helderheid en overzichtelijkheid. De zachte kleuren, 3D infographics  en ‘vriendelijke’ fotografie plus het beeldvullende liggende formaat maken het verslag tot een open boek dat uitnodigt om gelezen te worden.

Vesteda_Market_Watch_Tekengebied 1

‘Multichannel publishing en responsive design maken het mogelijk om complexe informatie ook op je laptop en smartphone boeiend te communiceren.’

Vesteda - Housing Market Indicator

De Vesteda Housing Market Indicator bestaat uit 12 marktfactoren. Naast economische en woningmarktontwikkelingen zijn ook ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en de situatie van Nederlandse woonconsumenten opgenomen. Deze unieke samenstelling vormt een indicator die belangrijke informatie bevat voor Vesteda en haar investeerders.

Het maken van een jaarverslag is geen sinecure. Van zowel opdrachtgever als bureau wordt veel gevraagd. Een eerste vereiste is transparantie. De feiten en cijfers moeten kloppen met de werkelijkheid. Dat klinkt logisch, maar ondernemen betekent ook ‘dingen geheim kunnen houden’. Daarnaast stelt de -Europese- wetgever ook eisen aan inhoud en vorm. En ook al is er voor alles een technische of andere oplossing, de geavanceerde technologie enerzijds en het veelvoud aan onderwerpen en data anderzijds, maakt het ontwerpen en vormgeven ook complexer. Het begint dan ook met een gedegen voorbereiding, nauwkeurige planning, duidelijke onderlinge communicatie, en vertrouwen in elkaars mogelijkheden en competenties.

‘Bij Digital First Reporting gaat het niet om het online zetten van rapportages, maar de kracht van het net gebruiken om het eigen productieproces en de communicatie met uw stakeholders te verbeteren.’

Dit presteren we is hét portaal van PFZW

Zorgen voor elkaar zit in het DNA van PFZW, het op één na grootste pensioenfonds van Nederland. Ruim 50 jaar geleden werd dit fonds speciaal opgericht voor mensen in de zorg en het welzijn. Een breed begrip, want inmiddels hebben ook sectoren zoals bijvoorbeeld kinderopvang, sportbonden, en toneel en dans zich bij PFZW aangesloten. Overigens heette PFZW aanvankelijk PGGM, maar vanwege nieuwe wetgeving is PGGM sinds 2008 de beheer- en uitvoeringsorganisatie, en focust PFZW zich op het heleggen van de pensioenpremies. Het devies daarbij is: een goed pensioen is meer waard in een leefbare wereld. Daarom streeft PFZW ernaar de premies zo duurzaam mogelijk te beleggen in bedrijven en projecten die geld  verdienen terwijl ze de wereld beter maken.

 

Ook intern staat betrokkenheid centraal. Dit zie je terug in de vormgeving, content en fotografie die de mens centraal stelt. Hierdoor wordt de informatie herkenbaar voor alle leden en stakedolders van PFZW. Daarnaast was er sterke behoefte aan een online-structuur die de verschillende rapportage onderdelen samenbracht. In 2020 heeft Cascade de gehele online structuur opnieuw uitgewerkt en tegelijkertijd de site gerestyled. Dit jaar heeft Cascade de online omgeving doorontwikkeld tot een platform waarop maandelijkse updates plaats vinden, en waar naast kwartaalberichten, ook het Jaarverslag en het Jaarbericht Duurzaam Beleggen worden gepubliceerd. Bezoekers kunnen zelf naar achtergrond informatie navigeren en deze in pdf-format downloaden.

Jaarverslag CBRE-Cascade-Cover
Jaarverslag CBRE-Cascade-Cover
Jaarverslag CBRE-Cascade-Cover
Jaarverslag CBRE-Cascade-Cover
CBRE-Cascade-Spread

CBRE: jaarverslagen als vaste waarde

De CBRE Group, voorheen CB Richard Ellis, is een internationale vastgoedorganisatie met het hoofdkantoor in Los Angeles. Het bedrijf is wereldwijd het grootste vastgoedadviesbureau. Het van origine Brits-Amerikaanse bedrijf telt anno 2020 ongeveer 100.000 werknemers, verdeeld over ruim 530 kantoren.  Voor de Europese beleggingsfondsen van CBRE (dat in Nederland ING Vastgoed overnam) maakt Cascade al bijna 20 jaar de jaarverslagen.

In samenwerking met CBRE Global Investors ontwikkelde Cascade een strak vormgeven rapportage template, zodat elk individueel fonds toch duidelijk de CBRE corporatie identity uitstraalt. De productie periode voor al deze jaarverslagen bedraagt slechts één maand en in die maand schakelt ons team bijna dagelijks met de diverse CBRE teams in Europa. De vereiste hoge omloopsnelheid en detaillering vragen om korte lijnen en een gestroomlijnd en geautomatiseerd proces. Om dit te kunnen garanderen wordt er door het jaar heen doorontwikkeld en fijn geslepen. De jaarverslagen van CBRE zijn een prachtig voorbeeld van de waarde van een hechte samenwerking, Tegelijkertijd laten zij zien dat ‘constant’ niet hetzelfde is als stilstand. En continuïteit niet hetzelfde als herhaling.

Cascade maakt jaarverslagen voor toonaangevende bedrijven in onder meer de vastgoed-, woningbouw-, banken-, verzekering- en utiliteitsectoren. Maar ook voor organisaties in de publieke en maatschappelijke sector. Bij hun keuze voor Cascade kiezen zij voor deskundigheid en betrouwbaarheid naast creativiteit en doorzettingsvermogen. Op het oog normale vaardigheden en kwaliteiten, maar wat ze echt waard zijn, blijkt altijd pas als het werk al in gang is gezet. Dan blijkt dat ook een goede voorbereiding, waaronder een gedegen contentanalyse en het stellen van duidelijke doelen, én een strakke projectbegeleiding belangrijke competenties zijn om het maken van een jaarverslag tot een goed  einde te brengen. Met alleen expertise op het gebied van vormgeving, opmaak en visuele communicatie in het algemeen, lukt dat niet. Bij Cascade weet u zich verzekerd van een zeer ervaren team van senior ontwerpers die samen met onze vaste ‘tooling’ partners gewoon hele goeie jaarverslagen maken.  Als opdrachtnemer willen wij dat graag ook kunnen garanderen. Vandaar dat wij van begin tot eind de regie stevig in handen houden.

Logo's klanten - Jaarverslagen

Share