Cascade – visuele communicatie bv

Onze visie op design

De identiteit van een bedrijf of organisatie terugbrengen tot de essentie en laten zien in een beeldmerk. Het (her)ontdekken van de kernwaarden om de onderneming opnieuw te profileren en/of anders te positioneren. Medewerkers, stakeholders en klanten steviger aan hun organisatie of de onderneming binden met een magazine, jaarverslag of corporate brochure. Het vernieuwen van de huisstijl om de verworven positie te behouden. Allemaal opdrachten waarbij design strategisch wordt ingezet.

Bij corporate design staat, anders dan bij marketing, de eigen onderneming of organisatie centraal. En waar marketing vooral gericht is op groei, is corporate communicatie vooral bedoeld om de onderneming in te bedden in zijn omgeving, om in- en extern draagvlak te verkrijgen en te behouden. Deze andere invalshoek vraagt ook om een ander denkproces bij het ontwerpen. Kernwaarden, missie en visie, drijfveren en ambities zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten. Zij vormen de rode draad van de huisstijl.