Cascade – visuele communicatie bv

Dierenbescherming

Een krachtige, herkenbare visuele identiteit kan medewerkers van een organisatie inspireren en samenbrengen. Dat gebeurde bij de Dierenbescherming. Cascade ging op zoek naar een overkoepelend thema, dat in staat was belangentegenstellingen te overbruggen. Met als resultaat een beeldmerk dat de harmonie tussen mens en dier benadrukt.